Algemene Voorwaarden

Huisje van Hout in Noordwijk & Huisje van Hout in Drenthe

 1. Aanvraag, optie, reservering en betaling

  1.1 Een aanvraag kan worden gedaan via de website

  1.2 De verhuurder beantwoordt de aanvraag binnen enkele werkdagen en plaatst bij beschikbaarheid een optie op de aangevraagde periode. Deze optie blijft 7 dagen staan op naam van de aanvrager. Zonder tegenbericht vervalt de optie na deze 7 dagen.

  1.3 Als de huurder de boeking bevestigt, gaat hij/zij daarmee stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden

  1.4 De boeking is definitief na bevestiging van de verhuurder.

  1.5 De verhuurder vraagt geen aanbetaling of borg, maar betaling van de gehele huursom inclusief toeristenbelasting uiterlijk een maand voor de aankomstdatum.

  1.6 Na betaling ontvangt de huurder alle benodigde informatie voor het verblijf.
 2. Annulering en Terugbetaling

  2.1 Annuleringen dienen schriftelijk te worden gemeld via de e-mail.

  2.2 Annulering voorafgaand aan de betaaldatum (één maand voor de aankomstdatum) is kosteloos.

  2.3 Bij annulering tot 14 dagen voor de aankomstdatum wordt 50% van het totale huurbedrag en alle toeristenbelasting terugbetaald.

  2.4 Bij annulering binnen 14 dagen voor de aankomstdatum vindt er geen terugbetaling plaats.
 3. Aankomst en vertrek

  3.1 Maandag en vrijdag zijn vaste wisseldagen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  3.2 Aankomst kan vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  3.3 Vertrek moet uiterlijk om 11.00 uur op de dag van vertrek, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Aansprakelijkheid

  4.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of beschadiging van bezittingen van de huurder tijdens het verblijf.

  4.2 De huurder wordt geadviseerd om een reisverzekering af te sluiten die voldoende dekking biedt voor het verblijf.
 5. Schade aan het vakantiehuis

  5.1 De huurder is verantwoordelijk voor het melden van eventuele schade of problemen met het vakantiehuis aan de verhuurder.

  5.2 De huurder wordt aansprakelijk gesteld voor schade die door hun nalatigheid of opzettelijk gedrag is veroorzaakt.
 6. Verhalen van onkosten

  6.1 De verhuurder behoudt zich het recht voor om eventuele onkosten als gevolg van schade veroorzaakt door de huurder te verhalen

  6.2 Onder onkosten vallen kosten veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk gedrag voor reparaties, extra schoonmaakkosten en vervanging van beschadigde eigendommen.

  6.3 De verhuurder zal de huurder op de hoogte stellen van dergelijke kosten en deze met redelijkheid vaststellen.
 7. Overmacht

  7.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige vorm van overmacht die het verblijf kan beïnvloeden, zoals natuurrampen of andere onvoorziene omstandigheden.
 8. Toepasselijk recht

  8.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.
 9. Geschillen

  9.1 Geschillen die mogelijk voortvloeien uit deze overeenkomt worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Den Haag.